Privacyverklaring Taalplein Mariteam

Versie 15-02-2022

Taalplein Mariteam is verplicht je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Taalplein Mariteam met uw gegevens omgaat.

Contactgegevens:

Taalplein Mariteam
Marieke de Pooter
Schuttershofweg 2-i

marieke@taalpleinmariteam.nl

Taalplein Mariteam gaat vertrouwelijk om met uw gegevens.
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij die gegevens alleen om u de nieuwsbrief te sturen en u zo op de hoogte te houden van nieuwe informatie.

Taalplein Mariteam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt, bijvoorbeeld via de website. Het gaat hierbij om: uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op de website en indien van toepassing je bankrekeningnummer. Soms maken wij ook gebruik van foto’s van personen, bijvoorbeeld voor de website of social media. Dat doen wij alleen met toestemming van de mensen die op de foto staan.

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor het uitvoeren van een opdracht. Ook verwerken wij persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen.

Taalplein Mariteam maakt geen gebruik van besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Taalplein Mariteam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de
persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd. Administratieve gegevens – bedoeld voor de belastingdienst – worden ten minste zeven jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met mijn opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Taalplein Mariteam gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Wij kunnen niet zien wie de mensen zijn die onze website bezoeken. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taalplein Mariteam. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Taalplein Mariteam een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@taalpleinmariteam.nl. Ook uw verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u naar dit e-mailadres.

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Taalplein Mariteam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.